ОбС-Челопеч гласува облекчения за данъци и такси

2020-05-19 15:36
 

На закрито заседание на ОбС-Челопеч от месец април беше направено допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, касаеща таксата за битови отпадъци за жителите на Челопеч.

Съветниците създадоха нова преходна разпоредба - параграф 3, която гласи, че през 2020 година отстъпка 5 на 100 се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година. Това облекчение идва, след като беше взето решение и за освобождаване изцяло от заплащане на месечните вноски за наем на наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. По същата причина бяха освободени от заплащане на такса родителите или настойниците на децата, посещаващи детската градина или детската ясла, за периода на въведените противоепидемични мерки (наложената карантина), считано от 01.04.2020г. до датата на тяхната отмяна.

Всички решения бяха взети с пълно мнозинство.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"