Община Златица става собственик на ПГ-Златица

2020-03-13 15:46
 

На извънредно заседание на ОбС-Златица, проведено на 11 март, беше взето решение за окончателното прехвърляне на активите на Професионална гимназия „Златица“ от Министерство на земеделието към община Златица.

Такова решение на ОбС-Златица беше взето още през 2018 година, но поради забавяне в процедурите по прехвърлянето, същото не беше приключено. Междувременно се е натрупала сума от около 18 хил.лева за режийни разноски и ДДС по сделката, които общината дължи на областна администрация. Общинските съветници дадоха съгласие да се приключи окончателно процедурата по прехвърляне на собствеността като се заплатят дължимите суми.

ОбС-Златица взе и решение за изменение и допълнение на свое решение № 533 от 2019 година, с което е дадено разрешение за кандидатстване на община Златица по програма за енергийна ефективност и касаеща рехабилитация на уличното осветление в населените места.                                    

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"