ОбС-Пирдоп проведе редовно заседание

 

Общинските съветници на Пирдоп проведоха редовното си заседание за този месец и разгледаха 9 точки в дневен ред.

Традиционно сесията започна с питания. Съветниците отправиха въпроси към кмета и общинската администрация за проектите в предстоящата нова партньорска програма с «Аурубис България», за облагородяване на района около Еленската базилика и нейното реставриране, ремонта на водното огледало в Градската градина и други. Още преди въпросите съветник Бръмбева отправи огромните си поздравления и благодарности за организацията и провеждането на празника на града като похвали ръководството и администрацията на общината. Към нейните думи се присъединиха и други съветници.

Първите две точки от дневния ред касаеха МБАЛ-Пирдоп. Съветниците приеха годишния финансов отчет на болницата, според който лечебното заведение бележи ръст в приходите при увеличен лимит от НЗОК. Съветниците трябваше да упълномощат представител на общината в предстоящото Общо събрание на акционерите на болницата. Реши се това да бъде кметът Ангел Геров, а при невъзможност от негова страна, да бъде заместен от съветник д-р Десислава Толинова. Съветниците решиха още как кметът да гласува по дневния ред на това събрание. Кметът следва да приеме годишния финансов доклад на Съвета на директорите за миналата година, да приеме одиторския финансов отчет, да приеме още печалбата да бъде за покриване на загуби от минал период и други. Съветниците упълномощиха кмета да гласува против промяна в състава на Съвета на директорите, каквато точка е предвидена в дневния ред на събранието. Предложението д-р Стоян Сотиров да замести д-р Веселин Господинов в управителното тяло на болницата беше отхвърлено, при все че мандатът на сегашния Съвет на директорите е изтекъл на 2/3 и не е целесъобразна подобна стъпка и още повече, че сегашните директори са показали добро управление към момента.

Съветниците обсъдиха и други въпроси. Пълен запис от заседанието може да гледате в събота – 31 юли от 17:00 часа и в неделя – 1 август от 19:00 часа по «Средногорие Медия» или на интернет платформата на медията.

 

Публикувана на: 2021-07-30
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 17:50 - Научно-популярен филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"