Продължават проверките в горите на Копривщица

 

Във връзка с постъпили четири броя сигнали по описа на РДГ-София в платформата „Защити гората”, относно извършени незаконни сечи в земеделски и горски територии, както и за транспортиране на дървесина в землището на гр. Копривщица, РДГ-София направи организация и стартира проверки.

По сигнала за извършване на сеч в земеделски частни и общински имоти, РДГ-София има отношение по контрола при транспортирането на дървесина от земеделски територии. В тази връзка е изпратено писмо до Община Копривщица с искане за информация за издадените разрешителни, както и за предоставяне на опис на превозните билети. След получаване на горната информация ще бъде извършена документална проверка.

По другите сигнали за извършване на нерегламентирани сечи в общински и държавни горски територии е планирано стартиралите проверки да се извършват на 06. 07 и 08 юни, като с оглед на променливите метеорологични условия същите може да продължат и в следващите дни. Към момента в проверките са ангажирани пет екипа горски инспектори от дирекцията, които извършват проверки както в общински, така и в държавни горски територии. При проверките в сечищата в държавни горски територии участват и два екипа от ЮЗДП.

От резултатите от извършените проверки ще бъде извършен анализ, като при констатирани нарушения, те ще бъдат квалифицирани като административни нарушения, а при наличие на съмнение за извършено престъпление ще бъдат сезирани съответните компетентни органи.

 

Публикувана на: 2022-06-09
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


>

Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"