Рекултивират трудно достъпни терени с дрон

 

За първи път рудодобивната и преработваща компания оперираща на територията на Мирково и Етрополе „Елаците-Мед“ АД биологично рекултивира (затревява) площи по иновативен метод, с използването на селскостопански дрон. Изпълнител на проекта е специализирана фирма - „Ник Агро Сървис” ООД.

Дейностите се извършват върху опитен участък от 25 дка на територията на Източно насипище в Рудодобивния комплекс на компанията „Елаците“. Територията включва два терена от насипището със стръмен ъгъл на откосите 37°. Голямата височина, неравностите и наклона до 100 m правят тези участъци трудно достъпни  и предизвикателни за биологична рекултивация.

Трудният терен не оставя специалистите на дружеството в непосилна позиция, а се явява стимул за генериране на нови идеи. Възможността за затревяване с помощта на земеделски дрон се явява иновативен подход, способен да превърне труднодостъпните, засегнати от минната дейност терени в зелени площи.

Земеделските дронове обикновено се използват за пръскане и торене на посевни култури, но в случая целта е коренно различна. Екип от опитни специалисти приложи нов тип биологична рекултивация на нарушени терени. Върху насипището предварително е положен хумусен материал, който е неизменна част и ще служи като подложка за развиване на тревните култури.  Избрани са  специален тип тревни смески, предназначени за терени с висока надморска височина.

Рекултивацията на нарушени терени е задължение на дружеството и е част от мащабната програма за подобряване и възстановяване на екологичното състояние в района.

 

Публикувана на: 2023-11-03
Добавена от: Нонка Клюнчева
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"