В Мирково ще бъде създадено социално предприятие

2018-06-15 15:54
 

На 13 юни кметът на община Мирково Цветанка Йотина и Ненка Кръстева - директор на дирекция "Общинска администрация", подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за изпълнение на проект "Създаване на социално предприятие” в структурата на община Мирково.

Стойността на договора е 165 121,89 лв., същата представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца.

Основните дейности по проекта са:  създаване на социално предприятие като специализирано звено в структурата на община Мирково; подбор и назначаване на екип на социалното предприятие.

Ще бъде извършен подбор и осигуряване на трудова заетост на 12 неактивни или безработни лица.

Изпълнението на предвидените дейности ще стартира на 01.07.2018 г.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"