Заместник кметът Цветан Хаинов ще бъде временен кмет на Златица

2019-09-18 16:15
 

На 17 септември ОбС-Златица проведе вероятно своето последно редовно заседание за мандат 2015-2019 година. Общинските съветници избраха заместник кмета Цветан Хаинов за временно изпълняващ длъжността кмет на община Златица в отсъствието на Магдалена Иванова. Иванова остави без коментар въпросите към нея дали ще се кандидатира за нов мандат и дали ще излезе в задължителния отпуск по този повод.

Общинските съветници приеха отчета на изпълнението на бюджета на община Златица за 2018 година, дадоха съгласие общината да кандидатства по проект за пълна подмяна и рехабилитация на уличното осветление в града и трите села, пренасочиха 10 хил.лв. от делегирания бюджет на Професионална гимназия Златица към национална програма на МОН за пенсионирани учители. Кметът Иванова съобщи, че се е увеличило потреблението на дърва за огрев от населението и в тази връзка общинският съвет одобри допълнителни количества в годишния план за ползване на дървесина. Общинските съветници одобриха предоставянето на помещение от 47 кв.м. за безвъзмездно ползване от златишката рок група „Абстракшън”. ОбС одобри отдаването под наем чрез публични търгове с явно наддаване на павилион в Златица и казана за ракия в Карлиево.

ОбС-Златица взе и други решения.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален филм
  • 20:30 - Игрален филм
  • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"