Започна празничната програма на Челопеч

 

На 13 юни, в салона на читалище «Труд и постоянство» в Челопеч се състоя отбелязване на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История Славянобългарска“. Организатор на събитието беше община Челопеч, а участници бяха ученици от ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» и ЧПГЧО. Мероприятието сложи началото на празничната седмица, предшестваща празника на общината Пресвета Неделя.

В салона присъстваха представители на организаторите, ученици, преподаватели, родители, гости.

Ученици от двете учебни заведения в селото, под ръководството на Любомира Калчева – учител по Български език в основното училище, представиха моноспектакъл и рецитал, посветени на Паисий. Проведоха се игри и викторини, свързани с глаголицата, в които взеха участие всички присъстващи. Отговорилите правилно получиха награди – издание на Паисиевата «История Славянобългарска».   

В края на събитието, от името на общината, госпожа Вътева поднесе цветя и благодарности към участниците и съобщи, че двете училища получават дарение на 150 броя от изданието «История Славянобългарска», за да учат, помнят и предават на идните поколения славната история на България.

Празничната програма на Челопеч продължава всеки ден от тази седмица, а в неделя е кулминацията – самият празник «Пресвета Неделя» в парк «Корминеш».

 

Публикувана на: 2022-06-14
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


>

Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"