ПГ «Златица» ще приема по нова специалност

2020-06-10 16:05
 

През следващата учебна 2020/2021 г. Професионална гимназия „Златица” открива нова специалност. За да се разширят професионалните възможности, които предоставя гимназията, в дуалното обучение вече ще се осъществява прием и по нова специалност - „Обогатяване на полезни изкопаеми”. Това стана след заявка на „Аурубис България”, „Елаците-Мед” и „Дънди Прешъс Метълс Челопеч”. Специално за „Средногорие Медия” повече подробности даде директорът на училището Величка Баланова.

 Величка Баланова – директор на ПГ”Златица”: “Наистина от тази година имаме нова специалност, която сме подали заявка за план-прием за ученици в 8 клас. Както знаете за 4-та година вече приемаме ученици в дуална форма на обучение, което означава, че приемаме по заявка на предприятията. Тоест за тези деца има осигурена работа в предприятията и практика на реални работни места. Тази година, по заявка на “Аурубис България”, “Дънди Прешъс Металс Челопеч” и “Елаците-Мед”, направихме заявка за специалност, която е от професионално направление “Обогатяване и полезни изкопаеми, Минно дело, Проучване и добив на полезни изкопаеми”. Специалността се казва “Оператор в минната промишленост”. Понеже сме се насочили изцяло към дуалната система на обучение, направихме много сериозни проучвания, разговори с предприятията. Те заявиха точно определени проекти, които имат открита необходимост за назначаване в предприятията в следващите години. Това е специалност, която е от списъка на застрашените специалности. Тази специалност е нова и за нас, и за общината, и за Софийска област. Години наред не е обучавано по такава специалност. Заявката от голямите предприятия е за 13 ученици, така че смятам, че тези деца, които имат интерес, които искат да останат в района на Средногорието, имат прекрасна възможност за реализация в големите фирми, които са наши партньори в дуалната форма на обучение. Тези деца ще получат втора степен професионална квалификация. Завършвайки ще бъдат “Оператор в минната промишленост - обогатяване на полезни изкопаеми”. За първи път ще се изучават съвсем нови предмети, които са заложени в техния учебен план. Това са: “Технология на обогатяването”, “Спомагателни машини в обогатяването”, “Руднични и стационарни уредби”. Имат практическо обучение в реална работна среда “Опробване и контрол на обогатителни процеси” . Обучението по практика се извършва само в предприятия партньори. Училищата нямат възможност да създадат такива условия за провеждане на производствена и учебна практика. Предприятията, заявявайки при нас специалността, се ангажират да обзаведат кабинет, който да бъде подходящ за обучение по теория на специалността и съответно да обзаведат лаборатории и производствени бази вътре на територията на самите предприятия, където да може да се провежда самото обучение. Смятам, че като всяко ново начало няма да бъде много лесно, но с повече упоритост, с повече желание ще се справим с предизвикателството. За да можем да обезпечим специалността с преподаватели, съм провела разговори със специалисти, които са завършили Минно-геоложкия университет по тази специалност и имам уверението, че ще се включат в обучението по теория в 10-ти клас така, че наистина обучението по теория да бъде направено от хора, които освен, че имат необходимото образование, имат и практиката, която са получили при работата си в предприятията, както и уверенията на предприятията, че ще ни подпомогнат с квалифицирани кадри, които да влязат в теоритичното обучение на нашите ученици на място в училището. Както и с наставници и ментори, които ще поемат учениците в  реална работна среда, когато дойде времето те да влязат в предприятието като колеги и като бъдещи колеги на тези, които ги обучават.  Имаме опит и за работа с висшите учебни заведения. При нас редовно по практикантската програма преподават изявени специалисти от Минно-геоложки университет и от Химико-технологичния университет така, че смятам бихме могли да използваме и тяхния опит при обучението на учениците в новата специалност.”

Приемът на ученици в професионалната гимназия в Златица за следващата учебна година ще се извършва и по втората специалност „Автотранспортна техника”.

 Величка Баланова – директор на ПГ”Златица”: “Новият прием е от две специалности, както казах “Обогатяване на полезни изкопаеми”, която е нова и другата специалност, която си е характерна за училището, това е “Автотранспортна техника”. Автотранспортна техника” също е по заявка на предприятията. В случая заявката освен “Аурубис”, “Дънди Прешъс Металс”, “Елаците-Мед”, са включени допълнително като фирми, които имат нужда от такива специалисти по “Автотранспортна техника”, “Геострой” и “Вес Монт” като “Вес Монт” е от Групата на инженеринговите партньори и също е наш партньор по дуалната форма на обучение. В тази фирма също се провежда практика на учениците, които са по проекта “Домино” - дуалната система на обучение.”

 Припомняме, че от 2017 година професионалното училище в Златица обучава своите ученици по дуалната система. Дуалното обучение се осъществява с подкрепата на „Аурубис България“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Елаците-Мед“, „Геотрейдинг“, „Геострой“ и Групата на инженеринговите компании в региона. Проектът осигурява подготовка на качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"