Предстои сесия на ОбС-Пирдоп

2020-03-25 15:29
 

За утре – 26 март, е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп. В предварителния дневен ред са включении 10 точки.

Съветниците на Пирдоп ще се запознаят с отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г., ще направят корекция на списъка на общински жилища- частна общинска собственост за 2020 г. и ще допълнят списъка на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021г.

В дневния ред са включении още въпросите за отдаване под наем чрез конкурс на недвижими нежилищни имоти, издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по проект, приемане на Общински план за младежта за 2020 година и Отчет на младежките дейности за 2019 г.

Предвижда се съветниците да изберат заместник председател на Общински съвет - Пирдоп.

ОбС-Пирдоп ще разгледа и други въпроси.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален филм
  • 20:30 - Игрален филм
  • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"