Приемат се предложения за развитието на община Златица

 

Вчера се проведе онлайн среща на представители на община Златица, консултанти и граждани по повод разработването на план за развитие на общината в следващите 7 години.

Припомняме, че община Златица, съвместно е консултантски екип разработва План за интегрирано развитие на общината (ПИРО), за периода 2021-2027 г., в който са залегнали конкретни мерки, дейности и направления за развитие на общинския център – гр.Златица, и съставните села – Църквище, Карлиево и Петрич.

Срещата имаше за цел гражданите да споделят мнение и визия за бъдещото развитие, области за развитие и да дадат конкретни предложения. Екипът от консултанти разясни целта на стратегическия документ и отбеляза неговото значение за обществеността. Срещата уважиха няколко заинтересовани граждани. Те поставиха своите въпроси и отправиха конкретни предложения.

Целта на дискусията беше да се сондира мнение и да се отправят конкретни предложения от всички заинтересовани страни, за да бъде допълнен документът и създаден реален план за развитие на общината през следващите години, обхващащ всички области от обществения живот. Всеки, който има конкретни предложения и препоръки все още може да го направи като ги изпрати на официаланата поща на община Златица или на място до края на седмицата, за да бъдат отразени в стратегическия документ.

Публикувана на: 2021-03-10
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"