Проведе се безплодна дискусия за язовир Душанци

 

Вчера, в Душанци беше насрочено Общо събрание на жителите по повод казуса със собствеността на земята под язовир Душанци. Поради липса на кворум събранието беше отложено с един час. След това време отново не се събра кворум Присъстваха общо около 50 душанчани заедно със значителен брой външни непознати лица – представители на различни сдружения и една малка партия от страната. Така кметът на селото Златка Кънева се наложи да закрие официално събранието, но дискусия се проведе.

Златка Кънева – кмет на кметство Душанци: „След 1 час отлагане, имаме петдесет човека, което пак не е достатъчно за формиране на кворум. На това основание аз ще закрия и общото събрание. Няма как да гласуваме, няма как да има легитимност то, но това, което бих могла да ви предложа и ако се съгласите, можем да си направим една дискусия.”

Председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев обясни идеята на събранието.

Васил Кафеджиев – председател на ОбС-Пирдоп: „Идеята на това събрание беше, ако беше легитимно, решението, което вие вземете, ние сме длъжни в едномесечен срок да го изпълним.”

Кънева запозна присъстващите с ново писмо от „Аурубис България”, с което те отправят предложение.

Златка Кънева – кмет на кметство Душанци: „„Аурубис България” АД заплаща и ще продължава да заплаща таксите за водовземане от язовир Душанци към Басейнова дирекция - Източнобеломорски район, съгласно изискванията на нормативната уредба. На разположение сме да обсъдим предложение за отделяне на допълнителни средства в размер на годишните такси за водовземане, които да се използват целево за проекти, свързани със село Душанци. Разбира се, ще продължим да инвестираме в поддържането и безопастността на язовира и всички съоражения с необходимата отговорност така, както винаги сме го правили. Достъпът няма да бъде ограничаван. Продължаваме работа по намирането на работно и съобразено със закона решение за пълноценен достъп и ползване на язовира, включително обособяване на зона за отдих и туризъм. Този въпрос е единствено от формално-административно естество, изчерпва се с това естество и е редно да бъде уреден съгласно закона в интерес на всички.”

Кметът на община Пирдоп Ангел Геров изрази недоволство от поредната промяна на предложението.

Ангел Геров – кмет на община Пирдоп: „Парите, които са за годишно водоползване, равнявайки се на около 100 хиляди лева, при разговорите, които водихме, те заявиха, че ще ги дадат за село Душанци. Предното писмо - за облагородяване на околното пространство около язовир Душанци. След като го публикувахме, за да се запознаете всички вие, днес се получи друго писмо - за село Душанци. Е това ако не е лъжа, здраве му кажи.”

Бившият кмет на село Душанци Вера Бойчева изрази учудването си, че въпросът със собствеността се повдига точно сега.

Вера Бойчева – бивш кмет на кметство Душанци: „...и изведнъж „Аурубис” решиха, че община Пирдоп не е собственик на язовира, а са те.”

По време на дискусията изказвания и мнения от душанчани почти нямаше. Вместо това мнения по въпроса изказваха политически ангажирани лица от страната или хора, които въобще не живеят в Душанци.

Представител на политическа партия: „Не отстъпваме една крачка назад, земята българска не се дава, хора. Заедно наистина можем, а ние от „Възраждане” няма да допуснем тази алчност и тази наглост.”

Дискусията на практика се оказа безплодна, защото не успя да излезе с решение, което да бъде предложено за обсъждане в ОбС-Пирдоп.

Публикувана на: 2021-04-28
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"